Træningssystem

Træningssystemet spiller en central rolle i ethvert franchisekoncept.

Dette skyldes, at franchisegiver har erfaring med, hvordan franchisetagerne bliver succesfulde i deres enheder. Da franchisetagere er selvstændige erhvervsdrivende, kan de ikke pålægges at følge den succesformel, og de kan ikke bare fyres, hvis de ikke gør, som der bliver sagt. Derfor bliver det gennem træningssystemet, at franchisegiver påvirker franchisetagernes måde at drive virksomheden på. Det er helt almindeligt, at franchisevirksomheder har meget omfattende trænings- og udviklingsaktiviteter.

Det er ligeledes gennem træningssystemet, at franchisetagerne og medarbejderne trænes i at drive virksomheden efter de forskrifter, der er nedskrevet i driftsmanualen. Træningssystemet og franchisemanualen er derfor meget integrerede elementer. Manualen udgør et centralt element i træningssystemet.

Træningssystemet er derudover den del af franchisekonceptet, hvor franchisegiver udøver sin organisationskulturelle påvirkning. Det er gennem træningssystemet, at medarbejderne i de franchisedrevne enheder får indtryk af at være ansat under et fælles varemærke og ikke blot i en franchisetagers virksomhed.

Udvikling af træningssystemet og franchisemanualen er afgørende for franchisesystemets succes og udvikling. Arbejdet er omfattende, og samspillet med de øvrige elementer skal så vidt muligt ske således, at dynamikkerne spiller sammen. Det er ikke sjældent, at en franchisemanual omfatter flere hundrede sider, og træningssystemet en længere række særlige tiltag til sikring af maksimal succes. Til gengæld kan en god franchisemanual og et stærkt træningssystem benyttes af hele organisationen og ikke kun de enkelte franchisetagere.  PS4 FranchisePartner har mange års erfaring med udvikling af franchisemanualer samt træningssystemer, og kan i høj grad hjælpe til at facilitere processen for dig. Vi sørger for, at du sparer hundredevis af timer, og at slutresultatet er et velfungerende træningssystem og en optimal franchisemanual.

Derudover tilbyder PS4 et omfattende kursusprogram og tilvirker gerne kurser skræddersyet til franchisekonceptet.

Book gratis indledende møde her

Share This