Support- & kontrolsystem

Franchisekonceptets succes afhænger af, at franchisetagerne har finansiel succes.

En kæde er som bekendt ikke stærkere end det svageste led, og dårlige finansielle resultater kan påvirke muligheden for, at andre franchisetagere i konceptet kan få succes, bl.a. hvis den dårlige performance forringer franchisetagernes mulighed for at få finansieret deres etablering og/eller udbygning af virksomheden.

Det er derfor afgørende nødvendigt at følge franchisetagers finansielle performance tæt. Fastsættelse af standardiserede rapporteringssystemer, relevante Key Performance Indicators og klare succeskriterier er i denne forbindelse vigtige.

Vi kan assistere med etablering af et finansielt rapporteringssystem og hjælpe med beregninger af værdien af franchisetagernes virksomheder, når disse skal handles.

Ligeledes kan vi assistere ved udvikling af komplet supportcyklus inklusiv samtlige supporttyper og besøgsrapporter, bl.a.:

  • Driftsøkonomisk gennemgang
  • Rapporter baseret på kundeoplevelse og kobling til Best Practice fra Franchisemanualen
  • Komplet systemevaluering, herunder marketing, drift, salg, og HR inklusiv kobling til Best Practice og finansiel performance
  • Expandability evaluering og Business Review

Udvikling af support- og kontrolsystemerne er afgørende for franchisesystemets fortsatte succes og beskyttelse. Arbejdet er omfattende, og samspillet med de øvrige elementer skal, i så stor en udstrækning som det er muligt, ske således, at dynamikkerne spiller sammen. Det er ikke sjældent, at support- og kontrolsystemerne omfatter flere elementer og besøgstyper, inklusiv omfattende rapporteringssystemer.  PS4 FranchisePartner har mange års erfaring med udvikling af support- og kontrolsystemer, og kan i høj grad hjælpe til at facilitere processen for dig. Vi sørger for, at du sparer mange timer, og at slutresultatet er et velfungerende support- og træningssystem.

Vi har ligeledes mulighed for at udvikle franchisekonsulenter til dit franchisesystem via vores omfattende kursusprogram i PS4 – se eventuelt mere her

Book gratis indledende møde her

Share This