Franchisegiver interesserer sig for franchisetagers økonomi.

Det skyldes, at en fattig franchisetager er en dårlig franchisetager, for en fattig franchisetager vil forsøge at spare sig ud af sin økonomiske krise. Dårlige franchisetagere kan ikke danne grundlag for den vækst, vi ønsker med vores franchisekoncept.

Vi bliver ofte mødt med argumentet, at franchisegiver ikke ønsker at kontrollere sine franchisetagere, hvorfor der ikke indhentes struktureret økonomiinformation fra franchiseenhederne. Det er en misforståelse, og når vi vender tilbage til den grundlæggende idé om, at franchisegiver og franchisegivers personale kun har ét formål med deres arbejde, nemlig at hjælpe franchisetager til at blive succesfuld, så er formålet med at indhente den strukturerede økonomiinformation ikke kontrol, men ønsket om at hjælpe franchisetager. Vi kan kun hjælpe franchisetager, når vi kender deres økonomiske situation, og derfor indhenter vi struktureret økonomiinformation.

Der er ovenfor skrevet ’struktureret økonomiinformation’, og med det menes, at der selvfølgelig udarbejdes en bogføringsvejledning, kontoplan samt rapporteringsform til franchisetagerne. Det er samme bogføringsvejledning, kontoplan og rapporteringsform, som franchisegivers enheder anvender. Når de nævnte elementer bliver brugt af alle, kan vi lave benchmarkundersøgelser og hjælpe franchisetagere, som af den ene eller anden årsag ikke styrer sine omkostninger godt nok.

Det er årsagen til, at vi interesserer os for franchisetagers driftsregnskab. Vi interesserer os også for franchisetagers balance. Det skyldes, at vi ofte har et system, hvor franchisetager kan blive tilbudt yderligere enheder. Franchisetager kan kun blive tilbudt yderligere enheder, når de har en ordentlig balance og matcher vores finansielle krav.

Der er ligeledes franchisetagere, som ikke helt forstår at styre deres balance. De bruger muligvis rigeligt til privatforbrug, og så må vi komme med anbefalinger, således at de ikke udvander deres finansielle grundlag. Vi er som sagt interesserede i, at gode og finansielt stærke franchisetagere deltager i den vækst, som vi ønsker for vores koncept.

Share This