Rekruttering

Rekruttering af franchisetagere er ofte det område, som volder de største problemer for franchisegivere.

Udfordringerne kan strække sig lige fra at få nok interesserede, potentielle kandidater, til at være sikker på, at man vælger den helt rette partner.

Langt de fleste franchisetagere i Danmark har faktisk ikke vidst, at de ønskede at være franchisetagere. Deres ønsker har været drevet af en lang række andre parametre, som alle meget vel dækkes godt af franchising, men der er ikke blevet udtrykt et specifikt ønske om at blive franchisetager. Det er de færreste, der søger franchising som muligt karriereskifte ganske enkelt fordi, kendskabet til de fordele, der er ved franchising, stadig er relativt ukendte i Danmark.

Det gør naturligvis, at leadgenereringen af potentielle franchisetagere skal sammensættes korrekt ved hjælp af profilering og den rette marketingindsats.

Når strategi for leadgenerering er udarbejdet og aktiveret, kommer de første henvendelser. Det er naturligvis vigtigt, at alle får en god oplevelse, men i samme moment er det nødvendigt at påbegynde screening. Første filter er ofte informationer om basiskrav, dernæst er det nødvendigt at sikre, at fortrolig information ikke deles uhensigtsmæssigt, hvilket sætter krav til dokumenter for rekruttering og håndtering af processen.

Rekruttering indeholder andre vigtige elementer udover blot at finde den eller de rigtige personer til at drive enhederne i franchisevirksomheden. I løbet af rekrutteringsprocessen er det vigtigt at få afdækket kandidatens forventninger, ligesom det er vigtigt at klarlægge, hvilke forventninger franchisegiver har til franchisetager. Denne forventningsafdækning er et centralt element, idet der netop her lægges fundamentet til det succesfulde samarbejde. Uopfyldte forventninger er basis for den hyppigst forekommende utilfredshed og manglende samarbejde i franchisevirksomheder. Med andre ord er der altså en række elementer, vi har ret og pligt til at sikre, bliver afdækket, inden et langvarigt partnerskab bliver indgået.

Til det formål er der en række øvrige filtre og værktøjer, der kan være til stor hjælp for at sikre det rette match. Et af disse værktøjer er en struktureret ”On The Job Experience” (OJE), som sammensættes, så flest mulige af de kompetencer, vi ved, er afgørende for virksomhedens koncept, bliver belyst.

Franchiserekruttering er omfattende, men er processen først på plads, og er der sikret indsigt i de forskellige værktøjer, vil der absolut være gode chancer for succes.

Book et gratis indledende møde her

PS4 FranchisePartner har indgående kendskab til og erfaring med såvel Franchise Leadgenerering & Rekruttering og vi hjælper gerne dig til succes.

Share This