Franchising bliver anvendt som organisationsform i rigtig mange sammenhænge. Vi oplever, at franchising bliver tænkt ind i løsningen af mange forskellige udfordringer i virksomhederne, og ikke sjældent tænkes franchising ind for at løse et helt specifikt problem. Det kan f.eks. være til at reducere omkostninger, fjerne besværligheder i driften eller skabe større fleksibilitet og ejerskab.

Konkret ser vi, at kæder indfører franchising med det formål at få en franchisetager til at lede butikken, således han/hun er ansvarlig for, om butikken er ordentlig bemandet. Det er altså en snæver betragtning, som i sidste ende vil reducere omkostningerne og fratage kædeindehaveren for noget arbejde samt nogle spekulationer.

Det, som vi finder interessant, er, at når franchising bliver udført rigtigt, løser det ikke blot specifikke problemer, men det skaber en langt større dynamik i organisationen. Det skaber en større dynamik, en øget omsætning og øget profit. Når det gøres korrekt, ser vi at franchisetagerne sørger for, at virksomhederne er pæne og rene, de leverer en bedre service end konkurrenterne og de sørger for, at der er langt større stabilitet i butikken/virksomheden. Sag på en anden måde så er det netop franchising, der løser de mange facetterede problemer ved detailhandel/virksomhedsdrift og samtidig skaber en margin, så alle parter i konceptet øger profitabiliteten.

Det betyder, at den kommende franchisegiver indfører franchising med ønsket om en styrket drift, styrket motivation, styrket omsætning og en mere dynamisk drift. Altså noget mere ambitiøst end blot at sikre, at bemandingen er i orden og på plads, eller at distributionsomkostningerne bliver reduceret. Den bedste måde at reducere omkostningerne på er at øge omsætningen.

Når franchising ”bare” bliver set som en løsning til at afhjælpe et specifikt problem, risikerer man, at de dynamikker, som kan gøre konceptet excellent, ikke bliver adresseret og derfor ikke aktiveret. Franchising er ledelse i langt højere grad, end det er noget som helst andet. Det er vigtigt, at franchisegiver præcist ved, hvad der skal til for, at konceptets virksomheder bliver succesfulde. Den viden skal dokumenteres, trænes og følges op på, og det er vanskeligt, for det kræver jo en sikkerhed for, at det netop er rigtigt.

Share This