Franchising er en fantastisk vækstmotor, når det bliver gjort rigtigt.

Franchising handler om at sætte fokus på alt det rigtige, der skal gøres i de operationelle enheder. Franchising er derfor en organiseringsform, hvor der fokuseres på de processer, som skaber de gode resultater. Det er i alt sin enkelthed grunden til, at franchising er den mest effektive vækstmotor, vi endnu har set i erhvervslivet.

Med franchising har vi mulighed for at rekruttere nogle gode ledere og/eller fagpersoner til at lede en stor del af de operationelle enheder. Det viser sig, at vi kan rekruttere mennesker med langt større kompetencer, end vi ville være i stand til, hvis vi blot ansatte nogle mennesker til at lede vores afdelinger. Ønsket om at blive selvstændig, og på mange områder selv bestemme, gør, at erfarne mennesker søger at blive franchisetagere.

Når disse dygtige mennesker kender processerne og de elementer, som skaber succes for virksomheden, bruger de deres energi på at forfine og efterleve disse processer. Det er også derfor, at franchisegiver og franchisegivers personale konstant skal have blikket rettet mod den succesfulde fremtid. Hvad vi sammen kan gøre for, at franchisetager bliver en endnu bedre franchisetager, og franchisetagers succes øges, skal være franchisegiver og medarbejdernes pejlemærke.

At kende sit bidrag som franchisetager og vide, at franchisegivers støtte udelukkende har en positiv hensigt, hjælper til at rette energien mod de rigtige elementer. Det handler ikke om at rette fokus på de økonomiske resultater, det handler om at rette fokus mod, hvad der er rigtigt at gøre. Så skal de økonomiske resultater også nok komme.

Som franchisegiver skal du derfor stille dig selv følgende spørgsmål:

  • Har jeg og mine medarbejdere et positivt syn på vores franchisetagere?
  • Oplever franchisetager, at vi kun har et formål med vores besøg – at hjælpe franchisetager til at blive en bedre franchisetager?
  • Taler vi internt med respekt om vores franchisetagere?
  • Forstår vi at rekruttere de rigtige profiler til vores enheder?

Når ovenstående er på plads, er der faktisk ingen hindringer for at vækste.  Franchisegiver skal bruge en relativ lav likviditet for at åbne nye enheder, og når de først er åbnet og godt i drift, skal der bruges relativt få ressourcer på den support, som franchisegiver skal yde franchisetager.

Franchising er en ledelsesform. En ledelsesform, hvor der er meget stor bevidsthed om, hvad der skaber succes i alle virksomhedens enheder, og meget stor fokus på de succesfulde elementer.

Et af de vanskeligste elementer, når franchising skal bruges som vækstmotor, er at rekruttere de rigtige franchisetagere. Franchisegiver har ofte den tilgang, at det næppe kan gå helt galt, hvis personen har vist interesse og besidder pengene. Intet er mere forkert. De franchisetagere, vi skal have i vores koncept, skal kunne leve efter de værdier, franchisekonceptet har. Det er ofte stærke værdier, som indehaveren/stifteren af franchisevirksomheden har eller havde, der er blevet implementeret i virksomheden.

Vi anbefaler altid, at der tilbringes et kort forløb i en af franchisevirksomhedens enheder. Sæt den kommende franchisetager til at arbejde et par dage i enheden og skab et forløb, hvor han/hun bliver sat under pres. Vi skal se, hvad kandidaten duer til i den virkelige verden. Der er kandidater, som vil forsøge at afholde sig fra at være i sådan et forløb, men hvis de gør, er de alligevel ikke de rigtige.

Det er vigtigt, at der gennemgås et rimeligt konsistent forløb for kandidaten, og der bør indhentes konsistent feedback (skriftlig) fra de medarbejdere, som arbejder sammen med kandidaten. Som franchisegiver er du ansvarlig for at forberede et skema til denne feedback. Bed medarbejderne om at vurdere kandidaten uden at dele deres vurdering med hinanden. Efter forløbet samler du medarbejderne, og I gennemgår vurderingerne. Det er vigtigt, at der udvises respekt for de holdninger, som kommer til udtryk gennem disse vurderinger, da de er baseret på subjektive oplevelser, og ingen er mere rigtige end andre.

Det vil opleves, at der er ansøgere, som ikke ønsker at blive franchisetagere, når de har prøvet forløbet, og hvis det er tilfældet, er det da godt, de fandt ud af det, inden de åbnede en enhed. Det vil også opleves, at der er ansøgere, som man ikke ønsker, skal blive franchisetagere efter forløbet, og så er det godt, at det blev klart, inden vi åbnede en enhed med pågældende. Husk i de tilfælde at give kandidaten en ordentlig tilbagemelding. Vær fair og tro mod de vigtige elementer i franchisevirksomheden, og støt dig i din tilbagemelding til de vurderinger, som du har fået af dine medarbejdere.

Share This