Franchising har været en del af det danske forretningsliv i mange år, men nok først som almindelig kendt i de sidste 30 år.

Når jeg taler med andre om franchising, er der mange som siger 7-eleven og McDonald’s, og i de senere år bliver Rema1000 også nævnt. Men vi har jo langt flere franchisevirksomheder i Danmark. En af udfordringerne for franchisevirksomhederne er, at de har vanskeligt ved at finde franchisetagere, og hvorfor er det tilfældet?

Franchising er en 3. mulighed. Vi har ansatte og vi har dem som er selvstændig erhvervsdrivende. Sidstnævnte uanset om der er tale om en innovativ iværksætter eller en selvstændig håndværker. Som franchisetager vælger man den 3. mulighed. Franchisetagere er selvstændige, men i et i forvejen succesfyldt koncept. Franchisetagere investerer i sin virksomhed, arbejder personligt i virksomheden, ansætter sine medarbejdere og får sin egen enhed til at blive succesfuld, inden for rammerne af konceptet.

Der er langt flere som bliver succesfulde som franchisetagere, end der er som helt selvstændige. Forholdet er flere gange undersøgt, og af de undersøgelser jeg har læst er der ingen hvor der ikke er mindst 5 gange større chance for succes, end ved helt selvstændig opstart.

Årsagen hertil er, at franchisetager erhverver retten til at drive en succesfuld virksomhed, og franchisegiver har en klar forståelse for, hvad der gør virksomheden succesfuld. Franchisegiver træner så franchisetager i netop at gøre hvad der giver succes, og supporterer franchisetager til at blive succesfuld. Franchisegiver har kun én interesse, og det er at franchisetager bliver succesfuld.

Hvad er der så i det for franchisetager? Franchisetager bliver selvstændig, med muligheden for at tjene langt flere penge end han/hun ville kunne som ansat. I de fleste koncepter ligger der også en mulighed for at sælge sin franchise, hvilket kan give et solidt bidrag til en pensionsopsparing. I langt de fleste franchisekoncepter oplever franchisetagerne en personlig og faglig udvikling, som er langt større, end de ville opleve som ansatte.

Fordelene er mange, og der er nogle meget spændende muligheder også her i Danmark. Det er ikke kun muligheder i forbindelse med butikker, vi har igennem de seneste par år udviklet franchisekonceptet, hvor vi søger efter bankuddannede, sygeplejersker, automekanikere og selvfølgelig mennesker, som kan sælge.

Hvis du vil vide mere om det at være franchisetager, kan du downloade bogen: ”Sådan bliver du franchisetager” her >

Share This