Franchisemanual

I franchising får man ikke blot rettigheden til at sælge et produkt. Som franchisetager kan man med rette forvente, at man bliver trænet og får opskriften på at drive en succesfuld forretning inden for det franchisekoncept, man indgår partnerskab med.

Franchising er verdens mest effektive vækstmotor, fordi udviklingen bygger på stærke kerneværdier og en klar DNA fra en virksomhed, der allerede har vist sig succesfuld. En god franchisemanual og et godt træningssystem sikrer, at andelen af fejl minimeres, og flere års erfaring med, hvad der virker bedst, tillæres og praktiseres hurtigt og effektivt. Beskrivelsen af disse Best Practices og en klar indsigt i alle tænkelige facetter af, hvordan virksomheden drives bedst muligt, sker i franchisemanualen. Manualen samt træningssystemet går hånd i hånd og danner grundlag for, at en ny franchisetager får det bedste afsæt i opstartsperioden, hvilket muliggør en vedvarende, høj og succesfuld standard.

En god franchisemanual beskriver ikke blot Best Practices, den sikrer også, at forståelse og motivation for at udøve den rette praksis er til stede. Der kan være stor forskel på resultatet, og det afhænger af motivationsgraden for udførelse. Manualen skal ligeledes indeholde minimumsstandarder og eksemplificering, gerne inklusiv en stor mængde billede- og/eller videomateriale.

En god manual indeholder heller ikke kun en beskrivelse af de særlige driftselementer, som er gældende for konceptet, den beskriver også alle de elementer, som franchisetager og -giver har behov for, hvis man vil sikre succesfuld ekspansion og udvikling af konceptet, herunder bl.a.:

  • Introduktion til manual og franchisesystem
  • Driftsbeskrivelser af kerneelementer, herunder salgsprocessen
  • Ansættelse, udvikling og forsat motivering af personale
  • Leder- og medarbejderudviklingsprogram
  • Ledelse, daglig og overordnet
  • Lovgivning, herunder personale samt eventuelle særlige konditioner
  • Kvalitetssikringssystemer
  • Marketingprocedurer og planlægning
  • Vedligeholdelsesprogrammer
  • Forretningsudvikling

Udvikling af franchisemanualen er afgørende for franchisesystemets succes og udvikling. Arbejdet er omfattende, og samspillet med de øvrige elementer skal, i så stor en udstrækning det er muligt, ske således, at dynamikkerne spiller sammen. Det er ikke sjældent, at en franchisemanual omfatter flere hundrede sider, og træningssystemet en længere række særlige tiltag til sikring af maksimal succes. Til gengæld kan en god franchisemanual og et stærkt træningssystem benyttes af hele organisationen og ikke kun de enkelte franchisetagere.  PS4 FranchisePartner har mange års erfaring med udvikling af franchisemanualer samt træningssystemer, og kan i høj grad hjælpe til at facilitere processen for dig. Vi sørger for, at du sparer hundredevis af timer og slutresultatet er et velfungerende træningssystem og en optimal franchisemanual.

franchisemanual

Book gratis indledende møde her

Share This