Franchisekontrakt

En Franchisekontrakt er det aftalegrundlag, som danner den juridiske ramme for samarbejdet mellem franchisegiver og franchisetager.

Kontrakten har blandt andet til formål at beskytte konceptet og præcisere en række forhold, såsom territoriale rettigheder, mærkebeskyttelse, driftselementer, uddannelse, driftsanvisninger samt forretningsbistand, personalemæssige forhold, brugsret, sikring, periodeangivelser, forpligtigelser, finansielle forhold, konkurrenceklausul, misligholdelse og særlige forhold såsom opsigelse, død, sygdom m.m.

En franchisekontrakt bør i virkeligheden kun sjældent benyttes. Et godt franchisesystem skal indeholde en lang række elementer, der sikrer, at dynamikkerne virker godt for både franchisetager og franchisegiver. Et godt franchisesystem er drevet af, at franchisetagers succes genererer franchisegivers succes.

På trods af dette sker det af og til, at der er brug for at indskærpe rettigheder og forpligtelser. Her er det væsentligt, at kontrakten ikke alene er juridisk godt beskrevet, men at den også indeholder alle væsentlige elementer, med udgangspunkt i konceptets værdier og den særligt ønskede adfærd, som, vi ved, skaber succes.

Til sikring af dette er det nødvendigt med en udførlig konceptbeskrivelse, hvor de detaljerede økonomiske faktorer, der skal afdækkes, og den juridiske struktur, der skal udarbejdes for at beskytte brandværdi og juridisk sikring, belyses. Denne konceptbeskrivelse danner grundlag for franchisekontrakten.

Vi har stor erfaring med udvikling af konceptbeskrivelser, og vi har indgået samarbejde med landets bedste franchiseadvokater. Vi sikrer, at alle elementer indgår i konceptbeskrivelsen, og sørger hermed for et solidt fundament, som advokaten kan udarbejde det juridiske grundlag på baggrund af. Vores samarbejder med de bedste franchiseadvokater sikrer dig samtidig en god prisaftale og en overskuelig proces mod den gode franchisekontrakt. Vi bistår ligeledes med hjælp til gennemgang af kontrakten med nye franchisetagere.

Book gratis indledende møde her

Share This