Gode franchisetagere leder deres enhed/enheder godt og tjener mange penge.

Franchisegiver falder ikke sjældent i den grøft, at de ærgrer sig over, at det ikke er dem selv, der tjener de penge. Det er en forkert ærgrelse, og den bør erstattes af glæde. Kun franchisetagere, som tjener mange penge, kan deltage i vores vækststrategi. Kun succesfulde franchisetagere inspirerer andre til at blive franchisetager i konceptet. Kun succesfulde franchisetagere kan fortsætte med at drive enheder, som skaber tilfredse og loyale kunder.

Franchising er en strategi, set fra franchisegivers side. Det er en måde at organisere sin virksomhed på, og når det en gang er besluttet, så skal der ikke ændres på det. Det betyder ikke, at konceptet ikke kan/skal rettes til løbende, men det betyder, at vi holder fast i, at franchisetagerne er en uadskillelig del af virksomheden, og at franchisegiver skal fokusere på den indtjening, der skabes til franchisegiver.

De bedste franchisekoncepter i verden har skabt flere millionærer end andre sammenlignelige virksomheder, fordi de har fokuseret på, at det er de gode franchisetagere, som får virksomheden til at vokse, og det er de gode franchisetagere, som i sidste ende sikrer franchisegiver indtægten.

Share This