Overskriften dækker over at vi skal sørge for at skabe den størst mulige motivation for at få vores franchisetagere til at gøre det rigtige. Det rigtige er den best practice, vi ved skaber succes. Vi ved at det ikke er særligt motiverende at ”slå sine franchisetagere i hovedet” med negative kommentarer eller direkte korrektioner. Det er slet ikke forbudt at gøre opmærksom på, at standarderne og/eller best practise ikke bliver fulgt, men der er bare langt større chance for, at der sker forbedringer, hvis udgangspunktet er at fokuserer på det som franchisetageren gør rigtigt, og så påpege hvad der yderligere kan gøres rigtigt for at blive endnu mere succesfuld.

Målet er, at franchisetager bliver glad og tilfreds med at få besøg af franchisegiver repræsentanten, fordi franchisetager ved, at udgangspunktet for besøget er, at franchisegiver ønsker, at franchisetager bliver endnu mere succesfuld end han/hun var tidligere. Besøge fra franchisegiver, bør ikke ses som et besøg af en kontrollant, det bør ses som et besøg af en forretningspartner, som vil franchisetager det bedste.

Et eksempel som ikke specielt kommer fra franchise verdenen. Til et salgsmøde bliver alle bedt om, at forberede sig på at give en status på hvor langt de er i forhold til de satte mål. Flere af mødedeltagerne sidder og dukker sig, fordi de ved, at de ikke har nået de satte mål.

På et andet salgsmøde bliver alle bedt om at forberede sig på, at redegøre for hvad de har gennemført i den forgangne periode. Deltagerne kommer med glæde, for at fortælle hvad de har nået, og det bliver efterhånden en sport, at nå så meget som muligt.

Vores support og kontrol af franchisetagerne skal fremme at best practice bliver udlevet, og det skal fremme en optimering af den drift af enhederne, som vi ved, giver de bedste resultater på både kort og langt sigt.

Share This