Som franchisetager er man selvstændig erhvervsdrivende. Er der tale om god og korrekt franchising, er man selvstændig erhvervsdrivende med en række særlige fordele. Disse fordele kommer sig af at man bliver del af et succesfuldt koncept, og via de rette processer, adaptere kædens succesfulde elementer, med alle de fordele der dertil hører. Dette bør naturligvis også omfatte at kunne sælge ens franchise igen, inkl. opsparet indre værdi, hvor fortjeneste naturligvis bør tilfalde den sælgende franchisetager.

Det kan lyde som en selvfølge, men det er afgjort ikke altid, at franchisetager har denne mulighed, og hvis du er i gang med at vurdere en franchise, er det vigtigt, at du skaffer dig informationer om, hvad der sker når/hvis du ikke længere er interesseret i at være franchisetager. Du skal være opmærksom på, at det sjældent er en juridisk ret, franchisetager har, men det er en politik, som franchisegiver har på det pågældende område.

I Europa er det meget almindeligt med 5 årige franchiseaftaler, hvilket faktisk er kort tid, men de europæiske konkurrenceregler sætter visse begrænsninger, som gør at 5 år oftest er normalen. Juridisk set skal vi være opmærksomme på, at værdien af franchisesen faktisk bliver meget lille, når vi nærmer os udløbet af aftalen. Juridisk set kan franchisetager næppe kræve noget som helst, når aftalen er udløbet. Den politik franchisegivere så indfører, er, at de lader en franchisetager, som ikke ønsker at være franchisetager mere, sælge virksomheden på trods af, at der næppe er tale om en rettighed til værdien.

Den købende franchisetager erhverver så den resterende del af kontrakten, og satser på, at få en ny aftale, når den gamle (der lige er erhvervet) udløber. Der er franchisegivere som tilbyder, at udstede en 5 årig aftale til den købende franchisetager.

Prisen på en igangværende franchise bliver fastsat på baggrund af en markedsværdi, som ofte beregnes, ved at tilbagediskontere det fremtidige cash flow. Beregningerne er komplicerede, og jeg henviser derfor til beregningsmodeller, som kan findes på nettet.

Prisen på en eksisterende franchise er på denne måde ofte afgørende højere end det vil koste at investere i en ny franchise, men der er jo også opbygget et kundegrundlag og en vis indtjening, som den købende franchisetager erhverver. Der er en langt mindre risiko ved at købe en eksisterende franchise, hvilket ligeledes begrunder den højere pris.

Når/hvis du er i gang med at vurdere, om du skal være franchisetager, er det en god ide, at få styr på hvordan franchisegiver håndterer køb og salg af eksisterende franchisetager virksomheder, da det i mange tilfælde kan være temmelig værdifulde enheder, som bliver opbygget, og der ligger et væsentligt element til en pensionsopsparing gemt i kapitalværdien af en franchisevirksomhed.

Share This