Netværksmøde for eksisterende og kommende franchisegivere

– kom og få en bid af kagen
Franchisetagere til netværksmøde i maj 2016

Franchisepartner og Franchise Danmark brænder for at få udbredt god franchising i Danmark, så flere danske virksomheder kan få gavn af verdens mest effektive vækstmotor. Derfor deltog over 20 engagerede franchisegivere i et netværksmøde i maj for at sætte god franchising på dagsordenen. Men hvad er egentlig god franchising – og hvorfor er det så vigtigt for Danmark?

Af Simone Orby Jarolics – studentermedhjælper PS4 A/S

Netværksmøde for franchisegivere. Et møde med fokus på værktøjer til forsat udvikling og optimering af franchisesystemer, paneldebatter, spændende indlæg samt netværksudvikling. Endnu ikke solgt? Så læs endelig videre, for lignende arrangementer har der allerede årligt eksisteret mange af i resten af verden – i Danmark har dette dog været forsømt i flere år. Hvorfor så sætte det på dagsordenen nu, spørger du måske? Som formand for Franchise Danmark, Thomas Hanke, byder deltagerne velkommen med:

”Der er behov for at anspore til franchising i Danmark, så vi også kan blive en vigtig spiller på det globale marked. Dét vi brænder for at få udbredt, er det gode franchising, som vi ser det i andre lande. Vi vil samle alle danske franchisegivere, så vi i fællesskab kan løfte denne byrde. Det handler her om at få fortalt den gode historie; succesoplevelserne.”

Og fortællingen af den gode historie er netop også meningen bag dette netværksmøde, hvor deltagerne bliver spurgt, hvordan foreningen Franchise Danmark bedst muligt kan bistå franchisegiverne i fremtidens udfordringer. Af inspiration fra deltagerne er der ikke mangel på, som følgende udtalelse giver udtryk for:

” Vi har brug for et form for netværk til udeveksling af informationer, som alle franchisegivere kan drage nytte af i fremtiden. Der er nemlig behov for vidensdeling af de erfaringer, som de enkelte medlemmer indhøster inden for de enkelte kæder, så man kan gå sammen om at skabe noget, der er dobbelt så effektiv, som det man starter ud med.”

Et andet forslag bunder i en søgen om en fælles rammesættelse af, hvad der kan kaldes for god franchising og gode franchisegivere i Danmark. Deltagerne udtrykker her et behov for, at Franchise Danmark i fremtiden bør stå som garant for best practices indenfor franchising, hvor man som medlem af denne grund automatisk blåstemples, og hvor de samtidigt kan holdes opdateret om nye tendenser og innovationer indenfor området. Men hvad er god franchising egentlig? Det har partner i PS4 Bo Forsberg, der har mere end 20 års erfaring med franchising, et bud på:

”Ethvert godt franchisesystem er kendetegnet ved, at ens franchisetagere har succes. Det næste er selvfølgelig, at vi ved lige præcis, hvor det er, vi gerne vil hen, og hvad kerneværdierne egentlig er. Man kan ikke bare tage den lette løsning, der findes ingen shortcuts til succes med et franchisekoncept.”

Desværre handler det ikke kun om at kunne udføre god franchising. De økonomiske omstændigheder har ligeledes stor indflydelse på,  om et koncept kan lykkes eller ej. I denne forbindelse præsenteres på netværksmødet cheføkonom for Dansk Erhverv, Steen Bocian, der om nogen kan sætte ord på, hvordan den økonomiske udvikling vil påvirke franchising i Danmark. Den finansielle og økonomiske krise lurer desværre stadig, og den har i stadig sat sine tydelig spor på selv franchising:

”Det finansielle system er stadig under vande. Bankerne er ikke overivrige til at låne ud, fordi vi, sat på en spids, er meget præget af nulvækst og temmelig mange konkurser. Af denne grund er bankerne ikke særligt glade for at låne ud til dansk erhvervsliv. Bankerne har lidt store tab, og de har af denne grund større krav til, at franchisegivere selv skal have flere penge til rådighed, selvom det faktisk er blevet billigere at låne penge. Vi er dog på vej i den rigtige retning ud af finanskrisen, dog er dette en meget langsommelig proces”, forklarer Steen Bocian.

For at lette på dommedagsstemningen har Peter Stuhr, der har mere end 12 års erfaring som bl.a. salgsdirektør for GE Money, endnu en forklaring på, hvorfor finansiering kan være en svær størrelse at arbejde med – og vigtigst, hvordan det kan vendes til det bedre:

”Finansieringsvirksomheder mangler nok kendskab til franchising. Franchisekoncepter er andet, end bare opstart af en ny virksomhed. Det er trods alt koncepter, der beviseligt virker i andre byer, i andre lande. Det er denne viden, finansieringsvirksomhederne skal blive klogere på. Som forening og franchisegivere skal i tilvejebringe denne viden for dem, så de i fremtiden begynder at satse mere på disse koncepter,” forklarer Peter Stuhr.

Dagen er ved at nå sin ende, og hvilken bedre måde at afslutte et vellykket og lærerigt netværksmøde på, end med en lagkage til at fejre de første skridt mod et succesrigt samarbejde franchisegivere imellem. Få en bid af kagen til næste “På vej”-møde d. 5. oktober hos PS4 FranchisePartner, hvor du kan være med til at påvirke Danmarks fremtid inden for franchise.

Share This